Door de maatregelen rondom het Corvid-19 virus, zijn in 2020 en 2021 veel evenementen geannuleerd of zijn heel beperkt doorgegaan. Organisatoren, reenactors, verenigingen en bezoekers kijken terug op een stil en leeg seizoen. Er waren en zijn wat kleine initiatieven, zoals op Erve Eme, Archeon, Ruine van Brederode, Masamuda, Ijzertijdboerderij en Prehistorisch dorp te Eindhoven, waar enkele handelaren of ambachtslieden hun tent opsloegen en opslaan. Kastelen, musea, parken en erven zelf zijn niet altijd open geweest voor bezoek of slechts gedeeltelijk (wel binnen de regels van de RIVM).

Binnen de Bloodaxe Sibbe is er wel van alles gebeurd. We zien elkaar niet zo veel en vaak als we willen, maar het contact is er en de broederschap lijdt er niet onder. Er is uitbreiding te melden, in de vorm van geboorte en relaties. We hebben nieuwe contacten gelegd en oude banden aangehaald. Vriendschappen hebben geleid tot nieuwe en nauwere samenwerking, naast de grote groep sibbeleden hebben we nu banden met andere groepen. We verheugen ons op leuke samenkomsten en feesten met vriendschappelijke vechtdemonstraties.

Voor 2022 worden en zijn er wel weer plannen gemaakt, naast de mooie kleinere mogelijkheden zoals middeleeuwse erven en musea, waar wij heel blij mee zijn! Middeleeuws en Fantasy festival Winschoten, Archeon en Annotopia zijn allemaal al even bezig. De hoop is gevestigd op de volledige ontsluiting van festival- en evenementen Nederland. Wij kijken er enorm naar uit.

De Bloodaxes wensen iedereen veel succes, sterkte en wijsheid toe in deze periode van sociaal afstandhouden en verandering. Voor wie ziek is hopen we op snelle beterschap en geen blijvende complicaties of ernstige bedreigingingen voor de gezondheid. Zorg goed voor jezelf en elkaar!